Ina In The City

Cesarka to też poród

40% porodów w Polsce to cesarskie cięcia. Dużo? Dużo, Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby cesarskim cięciem kończyło się maksymalnie 15% ciąż. Na pewno część z tych przypadków to wykonywana w prywatnych szpitalach cesarka na życzenie. Ja […]